بازدید از سایت آماده سازی روستاهای شیخ حیدر_گل سور دیواندره

بازدید ازسایت آمادە سازی روستاهای شیخ حیدر،گله سور شهرستان دیواندرە باحضورفرماندار،مدیرکل دفترفنی استانداری کردستان،مدیرعامل سازمان همیاری،مسئولین منابع آب استان وسایرمسئولان استانی وشهرستانی انجام گرفت.باتوجە به اهمیت موضوع،موانع ومشکلات دراجراوتسریع دراتمام پروژە مورد تاکیدقرارگرفت.

آرشیو اخبار


<<کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان می باشد>>